تبلیغات
انجمن علمی فناوری اطلاعات پیام نور درگز - سیاره پیامکی
انجمن علمی فناوری اطلاعات پیام نور درگز
30007976543210

پیامک ها امروزه در زندگی ما نقشی جداناپذیر دارند. هر روزه میان بخش وسیعی از افراد پیامک ها در حال تبادل هستند.
این طرح نگاهی دارد به اینکه چگونه پیامک ها در حال تغییر زندگی ما هستند.
ارسال در تاریخ جمعه 27 مرداد 1391 توسط امین خاتمی

قالب وبلاگ